Speel tijdelijk mee met het A-orkest

Speel tijdelijk mee met het A-orkest

Play-in "Net als in de Film"

Speel je een blaasinstrument? Heb je zin in een leuk optreden? Wil je een korte periode werken aan een mooi project? Dat kan geregeld worden, want Harmonie Excelsior organiseert weer een Play-in!

 

Net als voor iedereen zijn de afgelopen twee jaar ook voor Excelsior ontzettend lastig geweest. Er waren lange periodes waarbij de orkesten niet hebben kunnen repeteren en ook het geven van concerten en optredens was vaak niet mogelijk. Ook nu is er nog veel onzekerheid, maar er is hoop binnen deze Gemertse muziekvereniging.

Het A-orkest wil weer van zich laten horen en de Gemertse mensen weer laten genieten van mooie muziek. Daarom organiseert dit orkest op 23 april in Cultuurhuis de Eendracht “Net als in de Film”,  een nieuw concert waarbij filmmuziek centraal staat. Tijdens een gevarieerde en visueel aantrekkelijke avond moeten de mooiste nummers van de bekendste films voorbij komen. John Williams’ “Star Wars”, Ennio Morricones “One upon a time in the West” en de bekendste liedjes van de Disneyfilms mogen op een avond als deze natuurlijk niet ontbreken.

Maar ook andere blaasmuzikanten kunnen meedoen met dit project! Excelsior maakt het namelijk mogelijk om bij dit project met het orkest mee te spelen. In drie maanden tijd stomen we iedereen klaar om weer muzikaal te pieken met een geweldig concert. Een concert waar het orkest zelf ontzettend naar uitkijkt, want het is alweer zo lang geleden dat er is gewerkt aan zo’n mooi project.

Wil je meedoen met de Play-in voor “Net als in de Film”? Schrijf je dan in via onderstaand formulier, maar lees eerst de Algemene Voorwaarden.
Inschrijven kan tot 10 februari.

ALGEME VOORWAARDEN

Bezetting
Alle instrumenten (die voorkomen in een harmonieorkest, inclusief contrabas) kunnen zich aanmelden. Echter worden er keuzes gemaakt voor mogelijke deelname aan de hand van orkest balans. 

Aanwezigheid
Er wordt verwacht dat alle muzikanten elke repetitie aanwezig zijn. Afmelden voor een repetitie is verplicht.

Muziek
De benodigde partijen worden via Google Drive of mail beschikbaar gesteld. De deelnemer dient deze partijen zelf uit te printen of te downloaden voor gebruik op een tablet o.i.d.

Repetities
Repetities voor “Net als in de Film” vinden elke vrijdagavond plaats. De repetities starten om 20.15 uur en duren tot uiterlijk 22.30 uur. Daarnaast zijn er op zondag 13 maart en op zondag 3 april twee extra repetities. Aanvangstijd en de duur van deze repetities moet nog worden bepaald.
Er wordt gerepeteerd in D’n Dörpel (Vondellaan 53, Gemert), dit is de eigen repetitieruimte van Excelsior.

Uitvoeringen
De generale repetitie en uitvoering(en) vinden plaats in Cultuurhuis de Eendracht (Sint Annastraat 60, Gemert).
De volgende data zijn hiervoor gepland:

  •  22 april – Generale repetitie, aanwezig vanaf 20.00 uur.
  • 23 april – Uitvoering “Net als in de Film”, aanwezig vanaf 19.00 uur.
  • 24 april – Optie voor extra uitvoering, aanwezig vanaf 14.00 uur.

Kosten
Voor dit project wordt aan de deelnemers een kleine vergoeding gevraagd van € 50,00.

Niveau
Gezien de geringe voorbereidingstijd en de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van het orkest, worden muzikanten gezocht die tenminste het niveau van het landelijk erkende B-diploma hebben. Mocht je niet in het bezit zijn van een B-diploma, maar wel op dit niveau spelen schrijf je dan wel in, een diploma is in dit geval geen vereiste. 

Uitsluiting
Harmonie Excelsior Gemert behoudt zich het recht voor om deelnemers tijdens de duur van het project alsnog uit te sluiten van verdere deelname aan het project “Net als in de Film”. Indien aan één of meer van bovengenoemde voorwaarden niet wordt voldaan.

Covid-19 maatregelen
Tijdens repetities en uitvoeringen houdt Harmonie Excelsior Gemert aan de op dat moment geldende Covid-19 maatregelen. Deze maatregelen dienen gerespecteerd en opgevolgd te worden.

De inschrijftermijn is verstreken. Het is niet eer mogelijk om aan te melden voor de play-in.