KunstLokaal

Kunstlokaal

 

Nadat de basisopleiding ‘Spelen met Muziek’ is doorlopen kiest de leerling een blaas- of slagwerkinstrument. De lessen voor het gekozen instrument worden gegeven door het KunstLokaal.

Muziekles op het KunstLokaal

Leerlingen kunnen na het doorlopen van de basisopleiding vervolglessen krijgen aan het KunstLokaal. Door aspirant-lid te worden van Excelsior Gemert ontvangt de leerling 20% korting op de lessen en een instrument in bruikleen (gratis). Aan het lidmaatschap van een aspirant zijn geen kosten verbonden.

Na inschrijving als aspirant-lid brengt Excelsior Gemert het KunstLokaal op de hoogte en zorgt ervoor dat samen met de leerling de lessen worden ingepland. Leerlingen die de basisopleiding hebben doorlopen kunnen ook kiezen voor een instapcursus van 10 lessen.

 

Muziek maken bij Excelsior Gemert

Voor meer informatie over de opleiding van Excelsior Gemert en het KunstLokaal kunt u contact opnemen met Edward Leenders: opleiding@excelsiorgemert.nl

De docenten van het KunstLokaal hebben structureel overleg met de opleidingscommissie van Excelsior Gemert om de voortgang per leerling bij te houden. Op deze manier bekijken we hoe we de leerling het beste kunnen ondersteunen en motiveren.

Het traject van de muziekles bij het KunstLokaal en daarbij behorende mogelijkheden binnen Excelsior Gemert zijn hiernaast weergegeven. Uiteraard verschillen de ontwikkelingen per leerling, waardoor de weergave kan afwijken.

 

A-Certificaat

Na twee jaar les heeft de leerling de mogelijkheid om het A-certificaat te behalen.

A-Diploma

Na drie jaar les heeft de leerling de mogelijkheid om het A-diploma te behalen. Hierna is er de mogelijkheid om door te stromen naar het Jeugdorkest.

B-Certificaat

Na vier jaar les heeft de leerling de mogelijkheid om het B-certificaat te behalen.

B-Diploma

Na vier jaar les heeft de leerling de mogelijkheid om het B-diploma te behalen. Daarna is er de mogelijkheid om door te stromen naar het A-orkest

C-Diploma

Na zeven jaar les heeft de leerling de mogelijkheid om het C-diploma te behalen.

D-Diploma

Na acht jaar les heeft de leerling de mogelijkheid om het D-diploma te behalen. Dit is tevens het hoogst haalbare muziekdiploma die op het KunstLokaal is te behalen,