ASPIRANT-LID

Aan het lidmaatschap van een aspirant zijn geen kosten verbonden. Aspirant-leden ontvangen 20% korting op de lessen van het KunstLokaal. Daarnaast kunnen aspirant-leden, tegen een kleine vergoeding, een blaasinstrument huren van Excelsior Gemert.

Als tegenprestatie voor de korting op de lesgelden wordt er van uitgegaan dat de leerling uiteindelijk lid zal worden van het Jeugdorkest of Jeugdslagwerkgroep. Wanneer de leerling uiteindelijk lid wordt van het Jeugdorkest en dus van Excelsior Gemert blijft de korting op de lesgelden bestaan. Wanneer de leerling, na het behalen van het A diploma geen lid wordt, vervalt de korting.

CONTRIBUTIE

Aspirant-leden betalen geen contributie. De contributie  voor de overige leden bedraagt €15,- euro per maand, ongeacht bij hoeveel orkesten van Excelsior Gemert je speelt. Voor leden t/m 16 jaar bedraagt de contributie slecht €7,5,- euro.

INSTRUMENT & UNIFORM

Leden ontvangen een instrument en uniform van Excelsior Gemert in bruikleen. Voor het instrument wordt jaarlijks een bijdrage van €25,- geïncasseerd (dit geldt niet voor aspirant-leden).

Indien men binnen de vereniging een eigen instrument bespeelt neemt Excelsior Gemert, in principe, 50% van de onderhoudskosten voor haar rekening.

GEZINSKORTING

Het eerste en tweede kind van een gezin betalen de volledige contributie, een derde gezinslid krijgt 50% korting op de contributie. Vierde en volgende gezinsleden zijn vrijgesteld van contributie.

WAT WE VAN LEDEN VERWACHTEN

  • Dat je aanwezig bent tijdens repetities, concerten, serenades en andere muzikale activiteiten.
  • Dat je zorgvuldig omgaat met je instrument en thuis oefent om je partijen goed te kunnen spelen.
  • Dat je je afmeldt als je verhinderd bent voor een repetitie, bijvoorbeeld bij ziekte of vakantie.
  • Dat je helpt om de taken te doen die we met zijn allen samen vervullen om de vereniging draaiende te houden. Voorbeelden: bardienst, poetsbeurt verenigingsgebouw, donateursactie.
  • Dat je bij problemen met je instrument contact opneemt met de instrumentencommissie.
  • Dat je bij vragen over een uniform contact opneemt met de uniformencommissie.

LIDMAATSCHAP OPZEGGEN

Het lidmaatschap van Excelsior Gemert dient opgezegd te worden door een email te sturen naar secretaris@excelsiorgemert.nl. Pas wanneer alle spullen (zoals, instrument, uniform, bladmuziek) zijn ingeleverd zal de uitschrijving bevestigd worden en de contributie stopgezet.

LID WORDEN

Om lid te worden van Excelsior Gemert dient onderstaand formulier ingevuld te worden. Na aanmelden zullen wij zo snel mogelijk contact met je opnemen. Voor lidmaatschap van het Jeugdorkest is minimaal A1 speelniveau vereist, voor het A-orkest is dit minimaal B1.

Lid worden Excelsior Gemert

 

Ik ben geen robot